Gewonnen !

>> zaterdag 11 juli 2009


Net voor de paasvakantie ging in het hele vlaamse land de digitale week door. De stad organiseerde in dat kader een paar wedstrijden met mooie prijzen. Voor de kleintjes was er een tekenwedstrijd op de computer. En wie was de beste van allemaal ? Dat was onze Rune ! Hieronder Rune met zijn klasgenootjes uit de klas van juf Wendy én met zijn prijs, een mooi digitaal tekenbord, in de hand. Proficiat voor Rune !

Klik op de kip om te zien hoe Rune zo'n mooie kip tekende

Read more...

De Letterdoos in Goed Gevoel

>> dinsdag 3 maart 2009

De Letterdoos wordt beroemd! Het tijdschrift "Goed Gevoel" wijdde onlangs een artikel aan Meervoudige Intelligentie. Onze school werd in het artikel vermeld als enige MI-school in Vlaanderen.
"Misschien had jij nog nooit van Meervoudige intelligentie gehoord. Maar je kinderen zouden wel eens beter kunnen weten. Tenminste als ze in de omgeving van Gent naar school gaan, want daar wordt in de stadsscholen al enkele jaren gewerkt met het concept. Zo kunnen de leerlingen een beroep doen op hun talenten om zichzelf zo breed mogelijk te ontwikkelen. Het kan dus dat er in de wiskundeles al eens wat muziek aan te pas komt om getallen te vermenigvuldigen, of dat er in de les biologie een gedicht wordt gebruikt. En lijkt wetenschap al niet veel aantrekkelijker als er wat sportieve oefeningen aan te pas komen?
Door de verschillende intelligenties in elke les te integreren kan er worden "gestretcht". Dat wil zeggen dat kinderen kunnen groeien in hun intelligenties en alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Want in Gent vinden ze het idee van een IQ-cijfer dat van bij de geboorte al vastligt te benauwend. En geloven ze graag dat ieder kind potentieel heeft. Kinderen eveneens goed zelfstandig te werken, zodat de leerkrachten hen beter individueel kunnen begeleiden. Ieder kind heeft namelijk een aanpak nodig die net iets anders is dan die van een klasgenootje. Volgens de Pedagogische Begeleidingsdienst zijn ook de ouders enthousiast over de methode. Sinds vorig jaar is er zelfs een echte MI-school: De Letterdoos in Oostakker."

Read more...

Meervoudige Intelligentiehoek: TAAL

>> woensdag 12 november 2008


Cas Van Raemdonck - 1ste leerjaar (oktober)

Iedereen is anders, mensen verschillen.
We kunnen veel van en met elkaar leren.

Meervoudige intelligentie is het werken met talenten en kwaliteiten. Het gaat om de vragen:
“Wat kun je goed?”
“Waarin wil of moet je je nog verbeteren?”
“Waarin is de ander goed, wat kun je van hem/haar leren?”

Tot nu toe onderscheidt Gardner acht intelligenties, maar hij sluit niet uit dat er meer zijn.

De verbaal-linguïstische intelligentie. (TAAL)
De mens die deze intelligentie sterk ontwikkeld heeft, leert graag met taal. Het jonge kind zoekt en gebruikt jouw woorden, wil vat krijgen op de wereld door het gebruik van taal, door benoemen, door nazeggen, door zo snel mogelijk te willen lezen. Dit kind heeft een grote woordenschat, oefent taal de hele dag door. Veel van deze kinderen houden van lezen, verwerken de informatie die ze “binnen” krijgen op een talige manier, ze zetten het om in woorden en kunnen het ook in mooie zinnen weer aan je teruggeven. Vrijwel alle methodes gaan ervan uit dat de meeste kinderen deze manier van informatie verwerken bezitten. Iedere les, zelfs de reken- en W.O.-les wordt hierdoor al snel een taalles.


Het vierde leerjaar, verzot op Franse taal, opende in november een huis Frans restaurant: "La boite aux caractères"

Read more...

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP