Meervoudige Intelligentiehoek: TAAL

>> woensdag 12 november 2008


Cas Van Raemdonck - 1ste leerjaar (oktober)

Iedereen is anders, mensen verschillen.
We kunnen veel van en met elkaar leren.

Meervoudige intelligentie is het werken met talenten en kwaliteiten. Het gaat om de vragen:
“Wat kun je goed?”
“Waarin wil of moet je je nog verbeteren?”
“Waarin is de ander goed, wat kun je van hem/haar leren?”

Tot nu toe onderscheidt Gardner acht intelligenties, maar hij sluit niet uit dat er meer zijn.

De verbaal-linguïstische intelligentie. (TAAL)
De mens die deze intelligentie sterk ontwikkeld heeft, leert graag met taal. Het jonge kind zoekt en gebruikt jouw woorden, wil vat krijgen op de wereld door het gebruik van taal, door benoemen, door nazeggen, door zo snel mogelijk te willen lezen. Dit kind heeft een grote woordenschat, oefent taal de hele dag door. Veel van deze kinderen houden van lezen, verwerken de informatie die ze “binnen” krijgen op een talige manier, ze zetten het om in woorden en kunnen het ook in mooie zinnen weer aan je teruggeven. Vrijwel alle methodes gaan ervan uit dat de meeste kinderen deze manier van informatie verwerken bezitten. Iedere les, zelfs de reken- en W.O.-les wordt hierdoor al snel een taalles.


Het vierde leerjaar, verzot op Franse taal, opende in november een huis Frans restaurant: "La boite aux caractères"

Read more...

Breinkaart

>> woensdag 12 maart 2008

Read more...

Meervoudige Intelligentiehoek: aandacht voor Wereldoriëntatie


Voor wereldoriëntatie wordt in onze school niet gewerkt met een methode. We zorgen ervoor dat we thematisch werken in een leerrijke omgeving.

Als een mens gemotiveerd is komt hij vanzelf tot (hogere) leerresultaten.
Motivatie vraagt volgens prof. L. Stevens om drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Ieder mens wil waardering en een gevoel van eigenwaarde. Ieder mens wil kunnen kiezen. In een leerrijke omgeving moeten deze drie componenten te zien zijn. Door samen te werken binnen een thema, door keuzes te kunnen maken voor verschillende activiteiten, doordat de keuzemogelijkheden aansluiten bij de eigen voorkeurstijlen, bij de eigen intelligenties, voldoet men aan de eisen die een leerrijke omgeving vraagt.

Anders gezegd: er is een thema waarbinnen eenieder op zijn eigen manier kan werken. Ieder kind heeft keuzevrijehid. De omgeving biedt tal van mogelijkheden, voor iedere intelligentie wordt wat geboden. Kinderen kunnen, als ze dat willen, samenwerken. Kinderen kunnen, doordat ze werken vanuit hun eigen competenties en intelligenties tot een goed resultaat komen. Kinderen tonen elkaar de resultaten. Ieder mag trots zijn. Iedereen is anders maar samen komen we tot een grotere diversiteit aan opbrengsten. We vullen elkaar aan en vormen een team.

Niet alle thema's zijn in één jaar omgebouwd met M.I. Door zoveel mogelijk thema's met M.I.-activiteiten aan te beiden ontstaat een school met een uitdagende leeromgeving voor ieder kind, waar alle W.O.-kerndoelen aangeboden worden en de leerkracht kan sturen, begeleiden, ondersteunen en loslaten. Dit is net wat nodig is om een kind tot ontwikkeling te laten komen.

Wat bijzonder succesvol is, is het werken met opdrachtenkaarten, die vanuit intelligenties zijn vormgegegeven en waar kinderen uit mogen kiezen. Op deze maner worden vaardigheden geleerd en zijn kinderen taak- en doelgericht.

Naast opdrachtenkaarten wordt er ook gewerkt met projecten verhalend ontwerpen waarin de opdrachten rond de verhallijn volledig doordrongen zijn van M.I. en wordt er ook nog cursorisch les gegeven wanneer het onderwerp dat vereist.

Naast dit alles is het ook belangrijk dat er samen op excursie wordt gegaan, er eens een externe deskundige wordt uitgenodigd en dat de kinderen aan elkaar presenteren. Doordat de omgeving rijk is ingericht, er voor ieder kind "wat te halen" valt, is er dus sprake van motivatie, heeft de leerkracht de handen vrij om kinderen optimaal te begeleiden en te sturen bij het halen van de doelen.

Kinderen tonen bij hun hun presentatie, of eventueel middels een toets, dat de doelen gehaald zijn.

Bron: Marco Bastmeijer

Read more...

MI-Mindmap van Truus Romgens

>> zaterdag 12 januari 2008

Read more...

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP