Meervoudige Intelligentiehoek: aandacht voor Wereldoriëntatie

>> woensdag 12 maart 2008


Voor wereldoriëntatie wordt in onze school niet gewerkt met een methode. We zorgen ervoor dat we thematisch werken in een leerrijke omgeving.

Als een mens gemotiveerd is komt hij vanzelf tot (hogere) leerresultaten.
Motivatie vraagt volgens prof. L. Stevens om drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Ieder mens wil waardering en een gevoel van eigenwaarde. Ieder mens wil kunnen kiezen. In een leerrijke omgeving moeten deze drie componenten te zien zijn. Door samen te werken binnen een thema, door keuzes te kunnen maken voor verschillende activiteiten, doordat de keuzemogelijkheden aansluiten bij de eigen voorkeurstijlen, bij de eigen intelligenties, voldoet men aan de eisen die een leerrijke omgeving vraagt.

Anders gezegd: er is een thema waarbinnen eenieder op zijn eigen manier kan werken. Ieder kind heeft keuzevrijehid. De omgeving biedt tal van mogelijkheden, voor iedere intelligentie wordt wat geboden. Kinderen kunnen, als ze dat willen, samenwerken. Kinderen kunnen, doordat ze werken vanuit hun eigen competenties en intelligenties tot een goed resultaat komen. Kinderen tonen elkaar de resultaten. Ieder mag trots zijn. Iedereen is anders maar samen komen we tot een grotere diversiteit aan opbrengsten. We vullen elkaar aan en vormen een team.

Niet alle thema's zijn in één jaar omgebouwd met M.I. Door zoveel mogelijk thema's met M.I.-activiteiten aan te beiden ontstaat een school met een uitdagende leeromgeving voor ieder kind, waar alle W.O.-kerndoelen aangeboden worden en de leerkracht kan sturen, begeleiden, ondersteunen en loslaten. Dit is net wat nodig is om een kind tot ontwikkeling te laten komen.

Wat bijzonder succesvol is, is het werken met opdrachtenkaarten, die vanuit intelligenties zijn vormgegegeven en waar kinderen uit mogen kiezen. Op deze maner worden vaardigheden geleerd en zijn kinderen taak- en doelgericht.

Naast opdrachtenkaarten wordt er ook gewerkt met projecten verhalend ontwerpen waarin de opdrachten rond de verhallijn volledig doordrongen zijn van M.I. en wordt er ook nog cursorisch les gegeven wanneer het onderwerp dat vereist.

Naast dit alles is het ook belangrijk dat er samen op excursie wordt gegaan, er eens een externe deskundige wordt uitgenodigd en dat de kinderen aan elkaar presenteren. Doordat de omgeving rijk is ingericht, er voor ieder kind "wat te halen" valt, is er dus sprake van motivatie, heeft de leerkracht de handen vrij om kinderen optimaal te begeleiden en te sturen bij het halen van de doelen.

Kinderen tonen bij hun hun presentatie, of eventueel middels een toets, dat de doelen gehaald zijn.

Bron: Marco Bastmeijer

0 reacties:

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP