Meervoudige Intelligentiehoek: TAAL

>> woensdag 12 november 2008


Cas Van Raemdonck - 1ste leerjaar (oktober)

Iedereen is anders, mensen verschillen.
We kunnen veel van en met elkaar leren.

Meervoudige intelligentie is het werken met talenten en kwaliteiten. Het gaat om de vragen:
“Wat kun je goed?”
“Waarin wil of moet je je nog verbeteren?”
“Waarin is de ander goed, wat kun je van hem/haar leren?”

Tot nu toe onderscheidt Gardner acht intelligenties, maar hij sluit niet uit dat er meer zijn.

De verbaal-linguïstische intelligentie. (TAAL)
De mens die deze intelligentie sterk ontwikkeld heeft, leert graag met taal. Het jonge kind zoekt en gebruikt jouw woorden, wil vat krijgen op de wereld door het gebruik van taal, door benoemen, door nazeggen, door zo snel mogelijk te willen lezen. Dit kind heeft een grote woordenschat, oefent taal de hele dag door. Veel van deze kinderen houden van lezen, verwerken de informatie die ze “binnen” krijgen op een talige manier, ze zetten het om in woorden en kunnen het ook in mooie zinnen weer aan je teruggeven. Vrijwel alle methodes gaan ervan uit dat de meeste kinderen deze manier van informatie verwerken bezitten. Iedere les, zelfs de reken- en W.O.-les wordt hierdoor al snel een taalles.


Het vierde leerjaar, verzot op Franse taal, opende in november een huis Frans restaurant: "La boite aux caractères"

0 reacties:

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP